Portfolio - Actuarieel Rekenen

Rekenen op één leven

In mijn eerste studiejaar aan de Haagse Hogeschool kregen wij Actuarieel Rekenen 4, dit vak werd verzorgd vanuit het Actuarieel Instituut. Bij dit vak heb ik de basisprincipes van het actuarieel veld leren kennen. Dit vak bestond uit twee onderdelen, een theoretische toets en een rekenopdracht

Theoretische toets

Het eerste deel bestond uit het toetsen van onze theoretische kennis, er werd getoetst of wij verzekeringen onder sommatie konden noteren. Deze toets was schriftelijk

Rekenopdracht

Waarvan ik het meeste heb geleerd is de rekenopdracht, in drie weken moest je een opdracht in Excel maken betreft Actuarieel Rekenen. Je kreeg een aantal verzekeringen voorgelegd, waarvoor je dan berekeningen moest maken. Je moest dan de contante waarden berekenen voor elke verzekering en ook de Höknervoorziening voor elke verzekering. Daarnaast werkte je ook gelijk aan je Excel kennis, want je moest alles laten doorrekenen in de sheets.

Rekenen op twee levens

Op dit moment volg ik via mijn studie de cursus Actuarieel Rekenen 6, dit vak gaat verder op Actuarieel Rekenen 4. Dit vak beslaat weer twee delen, de theoretische kennis en de rekenopdracht. Bij Actuarieel Rekenen leer je hetzelfde als bij Actuarieel Rekenen 4, maar dan nu op twee levens. Ik zal hier meer over vertellen als ik dit vak heb afgerond.